Ваш браузер устарел!

Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта.Обновить мой браузер

sk
SK

Správy Viac noviniek

Podpora pri hľadaní ruských partnerov

Podpora pri nadviazaní a udržiavaní kontaktov s štátnymi orgánmi a podnikateľskými štruktúrami Ruska

Konzultácie týkajúce sa opatrení na podporu investičných projektov v Rusku

Informovanie o možnostiach rozvoja obchodnej a priemyselnej spolupráce s Ruskom

V zameraní

Priama linka s obchodným zástupcom Ruskej federácie a podnikmi Krasnodarského územia
Priama linka s obchodným zástupcom Ruskej federácie na Slovensku a podnikmi Krasnodarského územia
Dátum:
Kontaktujte nás